Konsolide
Aksiyon
Kotasyon
Kütüphane
ISO
İstatistik
ERM Logo
ERM - Kurumsal Risk Yönetimi
ERM - Cloud

Cloud

Bulut
Sunucuda
Barındırma

ERM - On-Premise

On-Premise

Lokal
Sunucuda
Barındırma

ERM - Logo Entegrasyon WSA - Logo

ERM (Enterprise Risk Management), WSA (Work Safety Analysis) uygulamasındaki aksiyon değişikliklerinin risk puanlamalarıyla entegre çalışır.

ERMEnterprise Risk Management

Enterprise Risk Management; risk yönetim süreçlerinin, tek bir platform üzerinden yönetilebildiği, Cloud veya On-Premise çalışabilen Kurumsal Risk Yönetimi uygulamasıdır.

ERM - Enterprise Risk Management (Kurumsal Risk Yönetimi) kapsamında müşterilerimize sunduğumuz özelleştirilmiş hizmetler;

  • Riski, Dinamik Kotasyon Matrisi ile önceliklendirmek,
  • Kotasyon Matrisindeki kriterlere göre riski puanlamak,
  • Etkin ve sürdürülebilir bir Risk Yönetimi programı için gerekli olan süreçleri ve organizasyon yapısını tasarlamak,
  • Dashboard ve Konsolide olarak riski yönetmek,
  • Riski azaltmaya yönelik aksiyon almalarını ve değer yaratan riskleri alıp yönetmelerini sağlamak,
  • ERM içinde yer alan, değiştirilebilir Risk Kütüphanesi ile riski, hızlı ve kolay tanımlayabilmektir.
ERM - Kurumsal Risk Yönetimi